SecuWatch is gespecialiceerd in het beveiligen van complexe winkelcentra en heeft al veel succes geboekt in het bestrijden van de winkelcriminaliteit op het grote winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam. Veelplegers mijden dit winkelcentrum vanwege de repressieve aanpak van de beveiligers van SecuWatch. Professionele winkeldieven weten wij vaak te traceren en aan te houden.

SecuWatch kan op uw winkelcentrum ook de totale veiligheidszorg verzorgen. Er zal een begin gemaakt moeten worden met gerichte winkelsurveillance in uniform en eventuele burgersurveillance. De winkeliers machtigen ons tot het doen van aangifte van winkeldiefstal voor hun winkel.Wij verzorgen de gehele administratie m.b.t. de aanhoudingen. De winkelier hoeft niet meer naar het politiebureau.
De meldingen van winkeliers en hun medewerkers zijn van groot belang voor het halen van goede resultaten. Een goede samenwerking tussen winkeliers, beveiliging, winkeliersvereniging en politie is dan ook cruciaal voor het veiliger maken van een winkelcentrum.

Tevens kan SecuWatch personeel leveren voor;

-  Winkelsurveillance.

-  Objectsurveillance.

-  Alarmopvolging.

-  Huismeestertaken.

Sinds kort heeft SecuWatch een eigen interventieteam in het leven geroepen.